Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN SUM-

Tên đầy đủ
VĂN SUM
Tên lót
VĂN
Tên chính
SUM
Họ chính

Kết hôn? THỊ NGÀNXem gia đình này

Bà ngoại qua đờiĐÁI THỊ ĐUÔNG
1954 (Giáp Ngọ)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân
Anh em
Anh em
Gia đình với ? THỊ NGÀN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: