Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ MỊNTuổi đời: 85 niên1913-1998

Tên đầy đủ
THỊ MỊN
Tên lót
THỊ
Tên chính
MỊN
Họ chính

Sinh nhật 1913 (Quý Sửu) 26 25

Kết hônPHAN VĂN TỰUXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ MÀNG
1916 (Bính Thìn) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ NGÂU
1923 (Quý Hợi) (lúc 10 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN CHÍN
1925 (Ất Sửu) (lúc 12 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN MƯỜI ĐỈNH
1927 (Đinh Mão) (lúc 14 tuổi)

Chị em qua đời THỊ CÁC
1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 16 tuổi)

Bà nội qua đờiĐỖ THỊ NHẪN (CT)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 34 tuổi)

Mẹ qua đờiDU THỊ NỮ
1968 (Mậu Thân) (lúc 55 tuổi)

Cha qua đời VĂN NGẠN (Năm)
1969 (Kỷ Dậu) (lúc 56 tuổi)

Chị em qua đời THỊ NGÂU
1970 (Canh Tuất) (lúc 57 tuổi)

Anh em qua đời VĂN CHÍN
1980 (Canh Thân) (lúc 67 tuổi)

Chồng qua đờiPHAN VĂN TỰU
1984 (Giáp Tý) (lúc 71 tuổi)

Anh em qua đời VĂN QUAN
1995 (Ất Hợi) (lúc 82 tuổi)

Qua đời 1998 (Mậu Dần) (lúc 85 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
4 niên
Anh trai
4 niên
Bản thân
4 niên
Em gái
8 niên
Em gái
3 niên
Em trai
3 niên
Em trai
Gia đình với PHAN VĂN TỰU - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai