Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QUÂN PHỤC-

Tên đầy đủ
QUÂN PHỤC
Tên lót
QUÂN
Tên chính
PHỤC
Họ chính

Bà nội qua đờiPHAN THỊ TRẦM
1979 (Kỷ Mùi)

Cha qua đời TRỌNG NGHIỆP
1991 (Tân Mùi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Bản thân
Gia đình của cha với ĐOÀN THỊ CHÍN - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
Anh em khác mẹ