Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THANH HOÀNG (Hai)Tuổi đời: 70 niên1951-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THANH HOÀNG (Hai)
Tên lót
THANH
Tên chính
HOÀNG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1951 (Tân Mão) 39 27

Kết hônTRỊNH THỊ BÍCHXem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN TUYẾT MAI (Ba)
1954 (Giáp Ngọ) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh raNGUYỄN QUỐC DOANH (Tư)
1956 (Bính Thân) (lúc 5 tuổi)

Anh em sinh raNGUYỄN THANH HÙNG (Năm)
1962 (Nhâm Dần) (lúc 11 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN TUYẾT ANH (Sáu)
1964 (Giáp Thìn) (lúc 13 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN TUYẾT CHANH (Bảy)
1966 (Bính Ngọ) (lúc 15 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN NGỌC HƯỜNG (Tám)
1968 (Mậu Thân) (lúc 17 tuổi)

Ông ngoại qua đờiPHẠM VĂN TRÍ
10 tháng 01 1968 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chạp năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 250 ngày ứng với ngày 13 tháng 01 năm 2022) (lúc 17 tuổi)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ TÂN (Sáu)
10 tháng 11 1968 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Mậu Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 170 ngày ứng với ngày 25 tháng 10 năm 2021) (lúc 17 tuổi)

Ghi chú:
Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Mậu Thân (Ngày Giáp Thân, tháng Quý Hợi năm Mậu Thân)
Anh em sinh raNGUYỄN ĐÀO TIÊN )Chín)
1970 (Canh Tuất) (lúc 19 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
4 niên
Em gái
3 niên
Em trai
7 niên
Em trai
3 niên
Em gái
3 niên
Em gái
3 niên
Em gái
3 niên
Em trai
Gia đình với TRỊNH THỊ BÍCH - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái