Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ BA-

Tên đầy đủ
THỊ BA
Tên lót
THỊ
Tên chính
BA
Họ chính

Ông nội qua đời VĂN KHÁNH (Tư)
1957 (Đinh Dậu)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ THỐ
1960 (Canh Tý)

Cha qua đời VĂN ÚT LỘC
1965 (Ất Tỵ)