Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

QUÁCH KIM HOA-

Tên đầy đủ
QUÁCH KIM HOA
Tên lót
KIM
Tên chính
HOA
Họ chính
QUÁCH
Chị em sinh raQUÁCH NỆT TÓ
18 tháng 03 1975 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Hai năm Ất Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 51 ngày ứng với ngày 18 tháng 03 năm 2021)

Ghi chú: Nhằm ngày Mùng Sáu tháng Hai năm Ất Mẹo
Cha qua đờiQUÁCH TỶ
24 tháng 02 2019 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Giêng năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 66 ngày ứng với ngày 03 tháng 03 năm 2021)10:48