Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRÀ TRUNG TÍN (Ba)-

Tên đầy đủ
TRÀ TRUNG TÍN (Ba)
Tên lót
TRUNG
Tên chính
TÍN
Họ chính
TRÀ