Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VÕ LA NHƯ NGỌC-

Tên đầy đủ
VÕ LA NHƯ NGỌC
Tên lót
NHƯ
Tên chính
NGỌC
Họ chính
VÕ LA

Ông ngoại qua đời HỮU LỢI (Tư)
11 tháng 02 2019 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Giêng năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 165 ngày ứng với ngày 18 tháng 02 năm 2021)11:45

Địa chỉ: đường Rạch Rập, phường 8, thành phố Cà mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam