Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN VĂN ĐÃ-

Tên đầy đủ
TRẦN VĂN ĐÃ
Tên lót
VĂN
Tên chính
ĐÃ
Họ chính
TRẦN

Kết hôn THỊ CHUỖIXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Gia đình với THỊ CHUỖI - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai