Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN MINH PHA-

Tên đầy đủ
TRẦN MINH PHA
Tên lót
MINH
Tên chính
PHA
Họ chính
TRẦN