Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TÂN THỊ LỰA-

Tên đầy đủ
TÂN THỊ LỰA
Tên lót
THỊ
Tên chính
LỰA
Họ chính
TÂN