Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ HỔ (Bảy)-

Tên đầy đủ
THỊ HỔ (Bảy)
Tên lót
THỊ
Tên chính
HỔ (Bảy)
Họ chính

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ LẬP
1813 (Quý Dậu)

Vĩ độ (Lat): N10.372860 Kinh độ (Lon): E106.266569

Anh em qua đời VĂN PHONG (Tư)
5 tháng 11 1824 (Nhầm ngày Rằm tháng Chín năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 79 ngày ứng với ngày 20 tháng 10 năm 2021)

Anh em qua đời VĂN DUYỆT 黎文悅 (Hai)
28 tháng 08 1832 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tám năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 38 ngày ứng với ngày 09 tháng 09 năm 2021)

Ghi chú: Đương chức Tổng trấn Gia Định thành.
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Bản thân