Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ NGỌC-

Tên đầy đủ
THỊ NGỌC
Tên lót
THỊ
Tên chính
NGỌC
Họ chính