Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QUÁCH VĂN CƯỜNG-

Tên đầy đủ
QUÁCH VĂN CƯỜNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
CƯỜNG
Họ chính
QUÁCH