Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHAN HUỲNH KHÁNH VY (Hai)-

Tên đầy đủ
PHAN HUỲNH KHÁNH VY (Hai)
Tên lót
HUỲNH KHÁNH
Tên chính
VY
Họ chính
PHAN