Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ ĐÔNG HÀ-

Tên đầy đủ
THỊ ĐÔNG HÀ
Tên lót
THỊ ĐÔNG
Tên chính
Họ chính

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ RỚT
1965 (Ất Tỵ)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Gia đình của cha với THỊ NGỌC BÍCH - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ