Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC ĐIỆP (Ba)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
ĐIỆP
Họ chính
NGUYỄN