Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

? VĂN BA-

Tên đầy đủ
? VĂN BA
Tên lót
VĂN
Tên chính
BA
Họ chính
?