Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHƯỚC NGHĨA (Ba)-

Tên đầy đủ
PHƯỚC NGHĨA (Ba)
Tên lót
PHƯỚC
Tên chính
NGHĨA
Họ chính