Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN KHIÊM (Năm)-

Tên đầy đủ
VĂN KHIÊM (Năm)
Tên lót
VĂN
Tên chính
KHIÊM
Họ chính
Kết hôn? THỊ LỆXem gia đình này

Ông ngoại qua đờiHUỲNH VĂN BÚNG (Mười)
20 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 106 ngày ứng với ngày 10 tháng 02 năm 2021)

Bà ngoại qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 193 ngày ứng với ngày 17 tháng 04 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Gia đình với ? THỊ LỆ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: