Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN TÈO-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN TÈO
Tên lót
VĂN
Tên chính
TÈO
Họ chính
NGUYỄN

Không có sự việc nào cho cá nhân này.
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Gia đình của mẹ với LIM HAI TUA - Xem gia đình này
Cha dượng
Mẹ
Kết hôn:
Anh em khác cha