Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHAN THỊ THIA-

Tên đầy đủ
PHAN THỊ THIA
Tên lót
THỊ
Tên chính
THIA
Họ chính
PHAN

Bà ngoại qua đờiDU THỊ NỮ
1968 (Mậu Thân)

Ông ngoại qua đời VĂN NGẠN (Năm)
1969 (Kỷ Dậu)

Cha qua đờiPHAN VĂN TỰU
1984 (Giáp Tý)

Mẹ qua đời THỊ MỊN
1998 (Mậu Dần)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em