Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM BÍCH NGỌC-

Tên đầy đủ
LÂM BÍCH NGỌC
Tên lót
BÍCH
Tên chính
NGỌC
Họ chính
LÂM