Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN BẢY-

Tên đầy đủ
VĂN BẢY
Tên lót
VĂN
Tên chính
BẢY
Họ chính

Kết hônTRẦN THỊ HAYXem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
THỊ HAI
1905 (Ất Tỵ)

Con trai sinh ra
#2
VĂN CHƯƠNG
1907 (Đinh Mùi)

Con gái sinh ra
#3
THỊ LIÊN
1910 (Canh Tuất)

Con gái sinh ra
#4
THỊ NGÂU
1914 (Giáp Dần)

Con gái sinh ra
#5
THỊ MAN
1916 (Bính Thìn)

Con gái sinh ra
#6
THỊ GÀN
1920 (Canh Thân)

Con gái sinh ra
#7
THỊ YẾN
1922 (Nhâm Tuất)

Qua đời

Gia đình với TRẦN THỊ HAY - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
3 niên
Con trai
4 niên
Con gái
5 niên
Con gái
3 niên
Con gái
5 niên
Con gái
3 niên
Con gái