Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

? THỊ QUYẾN-

Tên đầy đủ
? THỊ QUYẾN
Tên lót
THỊ
Tên chính
QUYẾN
Họ chính
?