Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ MỪNG (Tư)-

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ MỪNG (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
MỪNG
Họ chính
HUỲNH
Anh em sinh raHUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
khoảng 1940 (Canh Thìn)

Anh em qua đờiHUỲNH VĂN Ý (Năm)
2 tháng 07 1940 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 97 ngày ứng với ngày 17 tháng 07 năm 2020)

Chị em sinh raHUỲNH THỊ MƯỜI
khoảng 1944 (Giáp Thân)

Anh em sinh raHUỲNH VĂN MÓT (Mười Hai)
khoảng 1949 (Kỷ Sửu)

Anh em qua đờiHUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
10 tháng 07 1963 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 104 ngày ứng với ngày 10 tháng 07 năm 2020)

Mẹ qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 188 ngày ứng với ngày 17 tháng 04 năm 2020)

Chị em qua đờiHUỲNH THỊ MƯỜI
21 tháng 06 2004 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 120 ngày ứng với ngày 24 tháng 06 năm 2020)

Chị em qua đờiHUỲNH THỊ MƯỜI
21 tháng 06 2004 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 120 ngày ứng với ngày 24 tháng 06 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Bản thân
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em