Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ YÊNTuổi đời: 72 niên1916-1988

Tên đầy đủ
THỊ YÊN
Tên lót
THỊ
Tên chính
YÊN
Họ chính

Sinh nhật 1916 (Bính Thìn) 33 28

Kết hônPHAN VĂN SƠNXem gia đình này

Anh em sinh ra TRỌNG NGHIỆP
1918 (Mậu Ngọ) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN MIÊN (Độc thân)
1920 (Canh Thân) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN PHƯỚC
1923 (Quý Hợi) (lúc 7 tuổi)

Anh em qua đời CÔNG KHAI
1939 (Kỷ Mão) (lúc 23 tuổi)

Cha qua đời VĂN TRÍ (Năm)
1939 (Kỷ Mão) (lúc 23 tuổi)

Mẹ qua đờiPHAN THỊ TRẦM
1979 (Kỷ Mùi) (lúc 63 tuổi)

Anh em qua đời CÔNG HOÀNG
1986 (Bính Dần) (lúc 70 tuổi)

Qua đời 1988 (Mậu Thìn) (lúc 72 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
5 niên
Anh trai
3 niên
Bản thân
3 niên
Em trai
3 niên
Em trai
4 niên
Em trai
Gia đình với PHAN VĂN SƠN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai