Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LƯU ĐỨC HÀTuổi đời: 44 niên1977-

Tên đầy đủ
LƯU ĐỨC HÀ
Tên lót
ĐỨC
Tên chính
Họ chính
LƯU