Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN SƠN-

Tên đầy đủ
VĂN SƠN
Tên lót
VĂN
Tên chính
SƠN
Họ chính

Ông nội qua đời VĂN PHONG (Tư)
5 tháng 11 1824 (Nhầm ngày Rằm tháng Chín năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 79 ngày ứng với ngày 20 tháng 10 năm 2021)