Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN CHIÊU1904-

Tên đầy đủ
VĂN CHIÊU
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHIÊU
Họ chính

Sinh nhật 1904 (Giáp Thìn) 27

Kết hônPHAN THỊ TÁCXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN ĐÁNG
1906 (Bính Ngọ) (lúc 2 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN ĐỊNH
1907 (Đinh Mùi) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ GƯƠNG
1912 (Nhâm Tý) (lúc 8 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN PHÁN
1914 (Giáp Dần) (lúc 10 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ SẢNH
1917 (Đinh Tỵ) (lúc 13 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ MÀNG
1918 (Mậu Ngọ) (lúc 14 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN TRÂN
1923 (Quý Hợi) (lúc 19 tuổi)

Cha qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân) (lúc 52 tuổi)

Anh em qua đời VĂN PHÁN
1975 (Ất Mão) (lúc 71 tuổi)

Anh em qua đời VĂN TRÂN
1992 (Nhâm Thân) (lúc 88 tuổi)

Chị em qua đời THỊ SẢNH
2000 (Canh Thìn) (lúc 96 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Anh trai
3 niên
Bản thân
3 niên
Em trai
Gia đình của cha với DU THỊ ẢNH - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
2 niên
Chị em khác mẹ
6 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với PHAN THỊ TÁC - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai