Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN LÝ-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN LÝ
Tên lót
VĂN
Tên chính
Họ chính
NGUYỄN