Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐẶNG THỊ ?-

Tên đầy đủ
ĐẶNG THỊ ?
Tên lót
THỊ
Tên chính
?
Họ chính
ĐẶNG