Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HUỲNH NGỌC MAI-

Tên đầy đủ
HUỲNH NGỌC MAI
Tên lót
NGỌC
Tên chính
MAI
Họ chính
HUỲNH