Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ MƯỜI HAI (Mười Hai)-

Tên đầy đủ
THỊ MƯỜI HAI (Mười Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
MƯỜI HAI
Họ chính

Kết hônNGUYỄN THANH PHONGXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN SỬ (Năm)
6 tháng 09 1967 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tám năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 36 ngày ứng với ngày 09 tháng 09 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Bản thân
Anh em
Gia đình với NGUYỄN THANH PHONG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai