Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN THƯƠNG-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN THƯƠNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
THƯƠNG
Họ chính
NGUYỄN

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN CƯƠNG
10 tháng 12 1945 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 131 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2021)

Bà nội qua đời THỊ QUYỀN (Hai)
17 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 181 ngày ứng với ngày 28 tháng 01 năm 2022)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN THƯƠNG
1994 (Giáp Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Bản thân
Anh em