Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN DU(Hai mươi bốn)-

Tên đầy đủ
VĂN DU(Hai mươi bốn)
Tên lót
VĂN
Tên chính
DU(Hai mươi bốn)
Họ chính

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ LẬP
1813 (Quý Dậu)

Vĩ độ (Lat): N10.372860 Kinh độ (Lon): E106.266569

Cha qua đời VĂN PHONG (Tư)
5 tháng 11 1824 (Nhầm ngày Rằm tháng Chín năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 77 ngày ứng với ngày 20 tháng 10 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Gia đình của cha với TỐNG THỊ HẠNH - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn: