Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THÚY LIA (Chín)-

Tên đầy đủ
THÚY LIA (Chín)
Tên lót
THÚY
Tên chính
LIA
Họ chính

Kết hôn TRƯỜNG KỲXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN SỬ (Năm)
6 tháng 09 1967 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tám năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 40 ngày ứng với ngày 09 tháng 09 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Bản thân
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Gia đình với TRƯỜNG KỲ - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái