Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ THU1930-

Tên đầy đủ
THỊ THU
Tên lót
THỊ
Tên chính
THU
Họ chính

Sinh nhật 1930 (Canh Ngọ) 39 35

Kết hônTRẦN ĐẮC THÀNHXem gia đình này

Anh em sinh ra QUANG TRUNG
1934 (Giáp Tuất) (lúc 4 tuổi)

Cha qua đời VĂN CANG(Bảy)
1946 (Bính Tuất) (lúc 16 tuổi)

Mẹ qua đờiĐÁI THỊ ĐUÔNG
1954 (Giáp Ngọ) (lúc 24 tuổi)

Anh em qua đời QUANG TRUNG
1972 (Nhâm Tý) (lúc 42 tuổi)

Anh em qua đời QUANG DINH
1980 (Canh Thân) (lúc 50 tuổi)

Anh em qua đời VĂN HIẾN
1982 (Nhâm Tuất) (lúc 52 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
5 niên
Anh trai
3 niên
Anh trai
4 niên
Bản thân
5 niên
Em trai
Gia đình với TRẦN ĐẮC THÀNH - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái