Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN NÔI-

Tên đầy đủ
VĂN NÔI
Tên lót
VĂN
Tên chính
NÔI
Họ chính

Cha qua đời VĂN TRÂN
1992 (Nhâm Thân)