Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐẶNG TRỌNG NGUYỄN-

Tên đầy đủ
ĐẶNG TRỌNG NGUYỄN
Tên lót
TRỌNG
Tên chính
NGUYỄN
Họ chính
ĐẶNG