Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHÙNG HOÀNG-

Tên đầy đủ
PHÙNG HOÀNG
Tên chính
HOÀNG
Họ chính
PHÙNG