Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN KIỆT (Tư)-

Tên đầy đủ
VĂN KIỆT (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
KIỆT
Họ chính

Ông nội qua đời VĂN KHÁNH (Tư)
1957 (Đinh Dậu)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ THỐ
1960 (Canh Tý)

Cha qua đời VĂN ÚT LỘC
1965 (Ất Tỵ)