Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN VĂN Ý-

Tên đầy đủ
TRẦN VĂN Ý
Tên lót
VĂN
Tên chính
Ý
Họ chính
TRẦN

Kết hônPHẠM THỊ CHÉPXem gia đình này

Chị em qua đờiTRẦN THỊ SANH
1989 (Kỷ Tỵ)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Bản thân
Anh em
Gia đình với PHẠM THỊ CHÉP - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái