Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QUANG THỊNH (Ba)-

Tên đầy đủ
QUANG THỊNH (Ba)
Tên lót
QUANG
Tên chính
THỊNH
Họ chính