Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN VĂN QUẢ-

Tên đầy đủ
TRẦN VĂN QUẢ
Tên lót
VĂN
Tên chính
QUẢ
Họ chính
TRẦN