Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

BÙI LƯU PHƯƠNG THẢO (Hai)Tuổi đời: 24 niên1997-

Tên đầy đủ
BÙI LƯU PHƯƠNG THẢO (Hai)
Tên lót
PHƯƠNG
Tên chính
THẢO
Họ chính
BÙI

Sinh nhật 1997 (Đinh Sửu) 26 25

Anh em sinh raBÙI ĐỨC CHÍ (Ba)
2005 (Ất Dậu) (lúc 8 tuổi)

Ông ngoại qua đờiLƯU TẤN THIỆN (Hai)
16 tháng 11 2011 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 119 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2021) (lúc 14 tuổi)