Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LƯƠNG THỊ SÁU-

Tên đầy đủ
LƯƠNG THỊ SÁU
Tên lót
THỊ
Tên chính
SÁU
Họ chính
LƯƠNG

Cha qua đờiLƯƠNG THẾ TRÂN
1945 (Ất Dậu)

Mẹ qua đờiTRẦN THỊ SANH
1989 (Kỷ Tỵ)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Bản thân