Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG-

Tên đầy đủ
NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG
Tên lót
ĐĂNG
Tên chính
PHƯƠNG
Họ chính
NGUYỄN

Bà ngoại qua đời THỊ ĐOAN (Năm)
1968 (Mậu Thân)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Bản thân
Chị em