Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN KIM CÚCTuổi đời: 32 niên1988-

Tên đầy đủ
TRẦN KIM CÚC
Tên lót
KIM
Tên chính
CÚC
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 27 tháng 10 1988 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Chín năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 2 ngày ứng với ngày 02 tháng 11 năm 2020) 30 30

Chị em sinh raTRẦN NGỌC TRÂM ANH
14 tháng 03 2006 (Nhầm ngày Rằm tháng Hai năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 237 ngày ứng với ngày 08 tháng 03 năm 2020) (lúc 17 tuổi)