Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ HỒNG ANHTuổi đời: 34 niên1985-

Tên đầy đủ
THỊ HỒNG ANH
Tên lót
THỊ HỒNG
Tên chính
ANH
Họ chính
Sinh nhật 1 tháng 11 1985 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Chín năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 4 ngày ứng với ngày 04 tháng 11 năm 2020)

Con trai sinh ra
#1
HUỲNH LÊ ANH KHOA
6 tháng 12 2011 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Mười Một năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 55 ngày ứng với ngày 25 tháng 12 năm 2020)00:20 (lúc 26 tuổi)